Rynek nieruchomości w Polsce

Rynek nieruchomości w Polsce ma swe korzenie w początku lat dziewięćdziesiątych i procesach transformacji ustroju społeczno – gospodarczego. Wprowadzenie zasad rynkowych zaowocowało nowymi możliwościami kupna/sprzedaży nieruchomości, których wartość zaczęła być określana przez ceny rynkowe.
Przemiany nastawione na respektowanie prywatnej własności, zniesienie ograniczeń w transakcjach nieruchomości oraz dostosowanie przepisów związanych z obrotem nieruchomościami do regulacji europejskich, stwarzają coraz dogodniejsze warunki dla rozwoju rynku nieruchomości i powodują, że rynek ten nabiera szczególnej rangi. Problematyka dotycząca nieruchomości nabrała też nowego, szerszego wymiaru, obejmującego takie dziedziny jak: prawo, ekonomia, gospodarka przestrzenna, architektura, urbanistyka, czy budowlana wiedza techniczna.

Rynek nieruchomości ułatwia wyraźnie obrót nieruchomościami, a także generuje wiarygodne sygnały o przeprowadzanych transakcjach, a im sprawniej rynek realizuje tą funkcję, tym efektywniej alokuje on zasoby przestrzenne, co odbija się pozytywnie na ogólnym rozwoju gospodarczym. Warto też zaznaczyć, że rynek nieruchomości to istotny segment gospodarki rynkowej nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Statystyki wskazują, że przeszło 2/3 majątku narodowego stanowią nieruchomości. Zresztą trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie społeczeństwa, które nie dysponuje odpowiednimi zabudowaniami.

Trzeba podkreślić, że rynek nieruchomości jest rynkiem lokalnym, ograniczonym, a więc odmiennym niż rynek dóbr masowych. Jak sama nazwa wskazuje „nieruchomości” są dobrami nieruchomymi, czyli mieszkania w Gdańsku nie możemy przenieść do Warszawy, gdzie ceny są wyższe.  Z tego powodu na rynku nieruchomości nie występuje falowanie cen w takim stopniu, jak na rynkach masowych dóbr konsumpcyjnych. Brak możliwości przeniesienia nieruchomości powoduje, że zaspokaja ona potrzeby społeczne jedynie na lokalnym rynku.

Artykuł pochodzi ze strony www.shout.pl